Φωτογραφίες

Λίμνη Κρεμαστών

Παλιές Φωτογραφίες

Αεροφωτογραφίες του 1945, προσφορά: Κώστα Τσαβαλιά του Ευθυμίου

Ο Ποταμός Τρικεριώτης, λΙγο πριν συναντήσει την Λίμνη. Ιδανικό μέρος για μπάνιο. Μετά τον Αγαλιανό ακολούθουμε τον δρόμο για Αγια Βλαχέρνα.

Φωτογραφίες από το λεύκωμα του Κώστα Μπαλάφα, "Τα αντίρροπα ρεύματα του Αχελώου"